Nachtfotografie Rotterdam, november 2018

Olympus OMD 5: ISO 200, f/8, 20 mm, 10 sec.