Nachtfotografie Rotterdam, november 2018

Olympus OMD 5: ISO 200, f/8, 40 mm, 15 sec